Stichting Van Ravenswaaijstede

Zorgboerderij

Rust, Veiligheid, Vertrouwen en Verbinden

Stichting Van Ravenswaaijstede staat voor Rust, Veiligheid, Vertrouwen en Verbinden. Om dit volledig te willen uitdragen hanteren wij een kwaliteitssysteem welke is ontworpen volgens de wet- en regelgeving omtrent de hulpverlening en zorgboerderijen.

Zowel medewerkers als deelnemers houden zich aan de opgestelde huis- en gedragsregels die nodig zijn om een prettige omgang met elkaar te hebben. 

Voor iedere deelnemer wordt een ondersteuningsplan opgesteld waarin de hulpvraag, wensen, behoeften en doelen inzichtelijk worden gemaakt om op die wijze de juiste begeleiding te kunnen bieden.

In het kader van de AVG wetgeving zijn wij verplicht om zorgvuldig om te gaan met persoonlijke gegevens van iedere deelnemer. De zorgboerderij en de deelnemer overleggen een privacyverklaring waarin o.a. staat vermeld hoe persoonlijke gegevens worden opgeslagen en gebruikt. 

Deelnemers hebben het recht een klacht in te dienen op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Als lid van SoloPartners is Stichting Van Ravenswaaijstede aangesloten op een klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie bij www.klachtenregeling.nl (Email: info@klachtenregeling.nl, Tel: 085-4858560). 

Alle algemene voorwaarden zijn te vinden in het volgende document: